01.11.2013 г. ПОСТИЖЕНИЯ В ПЕРИОДА 21.11.2012-21.11.2013 г. - Изтегли оттук

ПОСТИЖЕНИЯ В ПЕРИОДА 21.11.2012-21.04.2013 г. - Изтегли оттук

Проектът „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции» е финансиран в рамките на конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г. от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката. Ръководител: доц. д-р Таня Тодорова.