Участия:

 • 31 януари 2013. Трета научна конференция по организация, управление и защита на културно-историческото наследство на тема „Публично-частното партньорство и устойчивото развитие на културното наследство”, Фондация Арете-Фол, София. Повече.
 • 9-10 април 2013. Научна конференция с международно участие на тема „Дигиталното настояще и дигиталното бъдеще: Икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия», София. Повече.
 • 25 април 2013. Научен семинар, посветен на Международния ден на книгата и авторското право (23.04) на тема: «Интелектуалната собственост в университетите», УниБИТ, София. Повече.
 • 26 април 2013. Научен семинар, посветен на Международния ден на интелектуалната собственост (26.04) на тема: «Интелектуалната собственост в университетите - Творчество: Следващото поколение», ЮЗУ «Н. Рилски», Благоевград.
 • 4 - 7 юни 2013. Пета международна конференция „Качествени и количествени методи в библиотеките”, Рим, Италия. Повече.
 • 12-14 юни 2013. Crimea Conference "Libraries and Information Resources in the Modern World". Участие в уъркшоп на Секцията по авторско право на ИФЛА на гл. ас. д-р Пламена Попова.
 • 18-21 септември 2013. Трета международна конференция "Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство" (DiPP 2013), Велико Търново, България. Семинар (workshop) на тема „E-Books and e-Lending in Libraries – Challenges and Opportunities”, организиран от гл. ас. д-р Пламена Попова, съвместна проява с ИФЛA (CLM Committee on eBooks and e-lending).
 • 23-26 септември 2013. 16-ти Международен симпозиум за електронни тезиси и дисертации, Хонг Конг, Китай. Повече.
 • 21-26 октомври 2013. Първа европейска конференция по информационна грамотност (ECIL), Истанбул, Турция. Повече.
 • 1 ноември 2013. Единайсета национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI век“, УниБИТ.
 • 7 ноември 2013. Национална кръгла маса по проблемите на авторското право и неговото прилагане в дейностите на библиотеките. Повече.
 • 14-15 ноември 2013. Национална научна конференция „Библиотеки-четене-комуникации”, Велико Търново.
Организирани събития:
 • 31.10.2013. Научен семинар „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции“, зала София, хотел Метрополитън София. Покана. /BG Invitation Seminar/ Програма на семинара /Програма/. Плакат на семинара /Плакат/

Проектът „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции» е финансиран в рамките на конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г. от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката. Ръководител: доц. д-р Таня Тодорова.