Добре дошли в сайта на проект „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции“!

НОВИНИ:

 • Ноември 2016. Международното изследване по проекта има своя подстраница: https://copyrightliteracy.org/about-2/international-copyright-literacy/ като част от новосъздадената уебстраница за Международния опит по авторскоправна грамотност (АГ) на специализирания сайт по АГ на Великобритания: https://copyrightliteracy.org/ , осъществена по идея на Джейн Секер и Таня Тодорова.
 • Октомври 2016. Обобщена информация на резултатите от дейността на международната научна група на изследването «Авторскоправна компетентност на специалистите от библиотечните и другите културни институции». Повече.
 • 21 октомври 2015. Сесия „Авторскоправна компетентост“ (Copyright Literacy) с представяне на 4 доклада с резултати от международния ни научноизследователски проект на учени от Финландия, Великобритания, Франция и Литва – е част от програмата на Европейската конференция по информационна грамотност, 19-23.10.2015 г., Талин, Естония. Повече.
 • 18 май 2015. Публична лекция на проф. д-р Таня Тодорова с представяне и на напредъка на проектната проблематика. Видео.
 • Март – Април 2015. Онлайн базирано проучване на студентското поведение относно „Академичното четене: предпочитания - печатни vs. електронни документи“ се осъществява в 25 страни – ново международно партньорство на изследователския екип. Резултатите ще рефлектират в авторскоправните политики на академичните институции. Повече.
 • Участие във Втората европейска конференция по информационна грамотност (20-23 октомври 2014 г., Дубровник, Хърватска) и публикация в научна поредица на Springer. Повече --> Фотогалерия.
 • Интересът на изследователи от други страни към анкетния инструментариум на проучването на авторскоправната компетентност на специалистите от библиотечните и другите културни институции продължава. В периода юни-октомври 2014 г. анкетното изследване се провежда и в Италия, Литва, Мексико, Норвегия, Португалия, Румъния, Великобритания, САЩ, Унгария и Финландия.
 • Участие във Втората европейска конференция по информационна грамотност (20-23 октомври 2014 г., Дубровник, Хърватска) и публикация в научна поредица на Springer. Повече
 • Научният семинар «Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции», 31 октомври 2013 г. - видео-репортаж.
 • Научен семинар «Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции», 31 октомври 2013 г., хотел Метрополитън, зала София, 9.30 ч.-13.30 ч. Повече. /BG Invitation Seminar/ Програма на семинара /Програма/. Плакат на семинара /Плакат/.
 • Ключови проблеми в развитието на колекциите от електронни ресурси: Ръководство за библиотеки на ИФЛА. Изтегли оттук. /е-Resources Guide/
 • Резултати от Анкетно проучване за авторскоправната компетентност на специалистите от библиотечните и другите културни институции ще бъдат представени на 07.11.2013 г. на Национална кръгла маса по проблемите на авторското право и неговото прилагане в дейностите на библиотеките, организирана от Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА).

Проектът „Авторскоправна политика на библиотечните и културните институции» е финансиран в рамките на конкурс „Финансиране на фундаментални научни и научноприложни изследвания в приоритетните области” - 2012 г. от Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката. Ръководител: доц. д-р Таня Тодорова.